Bước 1 : Chọn thanh toán

 

Bước 2 : Cập nhật thông tin giao hàng

 

Bước 3 : Điền phiếu giảm giá (nếu có) để được hưởng ưu đãi và hoàn tất đơn hàng

 

Bước 4 : Đặt hàng thành công.

 

Chúng tôi cung cấp 2 hình thức thanh toán cho website: 

- Thanh toán khi nhận hàng (COD)

- Thanh toán khi chuyển khoản qua ngân hàng